× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 5

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی

رویکرد تطبیقی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: بهروز رفیعی

صفحات کتاب : 350

کنگره : BP230/18‏‫‭/ک9ف804214 1394

دیویی : 297/4837

کتابشناسی ملی : 3914021

شابک : 9786002981066

سال نشر : 1394

کد گروه پژوهشی : 31

شابک دیجیتال : 9786000223892

کد کتاب : 1853

برچسب ها:

خلاصه اثر

درآمدی بر فلسفه تربیت اسلامی (رویکرد تطبیقی)، بر اساس کتاب «فلسفه التربیه الاسلامیه: دراسه مقارنه بین فلسفه التربیه الاسلامیه والفلسفات التربویه المعاصره» اثر ماجر عرسان کیلانی تدوین شده است. هدف اصلی کتاب پیش رو نهادن طرحی تازه از فلسفه تربیت اسلامی است که به الزام از قرآن و سنت برگرفته شده است.

مفهوم و محتوا و جایگاه فلسفه تربیت؛ بی ثباتی فلسفه تربیتی غرب؛ فلسفه تربیتی دیگر: رهایی بخش انسان از بحران کنونی؛ نیاز جهان اسلام به فلسفه تربیت اسلامی، منشأ انسان و تحول طبیعت او؛ ضعف طبیعت انسان؛ مؤلفه های طبیعت انسان؛ رابطع انسان با: آفریدگار، طبیعت، انسان، زندگی، آخرت؛ معنای شناخت و اهمیت و هدف آن؛ آبشخور شناخت و نقش انسان در آن؛ حوزه های شناخت؛ ابزارهای شناخت؛ اهل شناخت؛ زبان شناخت؛ حقیقت و گونه های آن؛ همکاری علوم دینی و طبیعی و تأثیر آن بر شکوفایی و فروپاشی تمدن ها؛ مفهوم، اهمیت و تقسیم ارزش ها؛ تقسیم بندی اسلامی ارزش ها؛ چالش میان نظام های ارزشی و پیشرفت انسان؛ نقش تربیت در بهبود ارزش ها؛ بحران ارزش ها در تربیت جدید، مطالب بازشکافی شده در این کتاب است.

کتاب الکترونیکی

99,000 84,150 تومان

حجم : 3.4 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 360

موضوعات

فهرست

بخش اول: اهمیت پژوهش در فلسفه تربیت اسلامی
فصل اول: مفهوم و محتوا و جایگاه فلسفه تربیت
فصل دوم: بی ثباتی مفهوم فلسفه تربیت در پژوهش های غرب
فصل سوم: فلسفه تربیتی دیگر: رهایی بخش انسان از بحران کنونی
فصل چهارم: نیاز نظام های تربیتی جهان اسلام به فلسفه تربیت اسلامی
بخش دوم: طبیعت انسان در فلسفه تربیت اسلامی
فصل اول: منشأ انسان و تحول طبیعت او
فصل دوم: ضعف طبیعت انسان
فصل سوم: مؤلفه های طبیعت انسان
فصل چهارم: نیاز انسان به تربیت میانه
بخش سوم: هستی شناسی در فلسفه تربیت اسلامی
فصل اول: رابطه انسان با آفریدگار: عبادت
فصل دوم: رابطه میان انسان با طبیعت: تسخیر
فصل سوم: رابطه انسان با انسان: عدل و احسان
فصل چهارم: رابطه انسان با زندگی: ابتلا
فصل پنجم: رابطه انسان با آخرت: مسؤولیت و پاداش
بخش چهارم: نظریه شناخت در فلسفه تربیت اسلامی
فصل اول: معنای شناخت و اهمیت و هدف آن
فصل دوم: آبشخور شناخت و نقش انسان در آن
فصل سوم: حوزه های شناخت
فصل چهارم: ابزارهای شناخت: وحی، عقل، حواس
فصل پنجم: اهل شناخت: پیامبران و عالمان
فصل ششم: زبان شناخت
فصل هفتم: حقیقت و گون ههای آن
فصل هشتم: همکاری علوم دینی و طبیعی و تأثیر آن بر شکوفایی و فروپاشی تمدنها
بخش پنجم: نظریه ارزش ها در فلسفه تربیت اسلامی
فصل اول: مفهوم، اهمیت و تقسیم ارز شها
فصل دوم: تقسیم بندی اسلامی ارزش ها
فصل سوم: چالش میان نظا مهای ارزشی و پیشرفت انسان
فصل چهارم: نقش تربیت در بهبود ارز شها
فصل پنجم: بحران ارزش ها در تربیت جدید
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات