× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
5 / 5

مقدمه ای بر تفکر نقادانه و آموزش آن

Publisher: سازمان سمت

Author:

Printed Page Count : 96

Congress Class : BF441

Dewey Decimal Classification : 153/42

National Bibliography Number : 7353680

ISBN : 9786000221553

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 9786000224608

کد کتاب : 2372

Get Content

PDF 28,600 Toman
Labels:

Book summary

تفکر نقادانه «هنر درست بودن» است؛ فرایندی ضروری برای رشد هر فرد، سازمان، و جامعه. انسان‌ها هر روزه در زندگی روزمره و در حرفه‌شان با مسائل پیچیده‌ای رو‌به‌رو میشوند که برای تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به فرایندهای تفکر به ویژه تفکر نقادانه نیاز دارند. کسب مهارت‌های تفکر نقادانه خود یک فرایند یادگیری است؛ فرایندی ادواری، چند‌بعدی، و همه‌جانبه.

کتاب حاضر ضمن توضیح چیستی تفکر نقادانه، نقش آن در زندگی روزمره، و جایگاه آن در جامعه دانشگاهی، به راهکارها و روش‌های ارتقای آن می‌پردازد.

PDF

28,600 Toman

Volume : 30.0 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 104