× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

تفکر از دریچه زیبایی شناسی

Publisher: سازمان سمت

Author:

Translator: فرشته صاحب قلم

Printed Page Count : 195

Congress Class : N70‬‬

Dewey Decimal Classification : 701

National Bibliography Number : 7341014

ISBN : 9786000221607

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 9786000224394

کد کتاب : 2376

Labels:

Book summary

همه ما در زندگی روزمره با موضوعات فلسفی از جمله زیبایی‌شناسی سروکار داریم و به دنبال آن چنین پرسش‌هایی در اشکال مختلف در ذهن ما شکل می‌گیرد و مطرح می‌شود. نکته جالب توجه این است که عموماً از کندوکاو و بررسی این موضوعات هراس داریم. مریلین استوارت در این کتاب با روشی ساده و بسیار عمیق به کندوکاو موضوعات فلسفی و زیبایی‌شناختی می‌پردازد و با ارائه راهبردها و تمرین‌های دقیق، مربیان را در مسیر آموزش چنین مضامینی هدایت می‌کند.

این کتاب کندوکاو فلسفی را به فرایند ادراک عمیق‌تر هنر در بستر زندگی بدل و برای تدریس زیبایی‌شناسی، روش بسیار کاربردی و قابل درکی را معرفی می‌کند. مطالعه و به‌کارگیری تمرین‌های این کتاب را به همه علاقه‌مندان رشته هنر توصیه می‌کنیم.

کتاب الکترونیکی

56,100 Toman

Volume : 9.1 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 204

Subjects

Content

سخن مترجم
پیشگفتار
پیشگفتار ویراستار
سپاسگزاری
مقدمه
یادداشت ها
فصل اول: فلسفه، زیبایی شناسی و کودکان
فلسفه و شاخه هایش
کندوکاو فلسفی و کودکان
کندوکاو فلسفی و برنامۀ آموزشی هنر
یادداشت ها
فصل دوم: نظریه های زیبایی شناختی و پرسش های فلسفی
نظریه های زیبایی شناختی
تشخیص پرسش های فلسفی
یادداشت ها
فصل سوم: تفکر، کندوکاو و گف توگوی فلسفی
ایجاد جو مناسب برای کندوکاو فلسفی
گفت وگو، بنیان کندوکاو فلسفی
پاسخ به پرسش های دانش آموزان
نموداری از پرسش های مهم
برنامه ریزی برای گفت وگوهای فلسفی
یادداشت ها
فصل چهارم: طرح پرسش برای کندوکاو فلسفی
برنامه ریزی و آموزش هنر
تعیین پرسش ها، موضوعات و عناوین
یادداشت ها
فصل پنجم: فعالیت هایی برای کندوکاو فلسفی
مناظره های بزرگ
نقش بازی کردن
داخل خارج شاید
ژورنالی برای ثبت اندیشه ها دربارة هنر
طراحی پرسش های فلسفی در فضای آموزشی
رتبه بندی اشیاء
تحلیل نوشته های فلسفی
مصاحبه کنید
پاسخ با نشانه
داستان ها و دیگر نوشته ها
آثار هنری دانش آموزان
یادداشت ها
فصل ششم: فعالیت هایی برای معرفی و تمرین مهارت ها
توضیح دادن کندوکاو فلسفی
تشریح موضوع
شرکت در گفت وگوها
استدلال و ارزیابی دلایل
توجه به استفاده از واژگان
متمایزسازی
یادداشت ها
فصل هفتم: کندوکاو فلسفی و برنامۀ آموزش هنر
تنظیم، ارزیابی و نتایج
تناسب سنی
طرح درس نویسی
نمونۀ درس ها
مروری بر واحد درسی
یادداشت ها
ضمیمه
پرسش های فلسفی
سفسطه: اشتباهات رایج در استدلال
دربارة نویسنده
یادداشت ها
منابع برای مطالعۀ بیشتر

Similar products

More

Comments