× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
40 / 4.7

مکاتب فلسفی و آراء تربیتی

ناشر: سازمان سمت

نویسنده:

مترجم: محمدجعفر پاک سرشت

شابک : 9789644595585

سال نشر : 1389

کد گروه پژوهشی : 31

شابک دیجیتال : 978-600-02-0936-0

کد کتاب : 0533

صفحات کتاب : 506

کنگره : LB1025/3‭/گ‌9م‌7 1389

دیویی : 370/1

کتابشناسی ملی : 2616811

برچسب ها:

کتاب دیجیتال (TEXT)

144,100 تومان

حجم : 2.1 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 314

موضوعات

فهرست

دیباچه مترجم بر چاپ سوم
پیشگفتار مترجم
فصل اول: فلسفه و آموزش و پرورش
تقسیمات فلسفه
آموزش و پرورش
برنامه درسی
روش تدریس
معلم و شاگرد
فلسفه های آموزش و پرورش
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دوم: ایدئالیسم و آموزش و پرورش
افلاطون: بنیان گذار ایدئالیسم غرب
ایدئالیسم به عنوان فلسفه ای نظام دار
مابعدالطبیعه ایدئالیستی
معرفت شناسی ایدئالیسم
معرفت شناسی ایدئالیستی و فرایند آموزش و پرورش
ارزش شناسی ایدئالیستی
استلزامات تربیتی ایدئالیسم
اهداف آموزش و پرورش ایدئالیستی
مدرسه
برنامه درسی ایدئالیستی
بعُد نگرشی آموزش و پرورش
روش شناسی ایدئالیستی
رابطه معلم و شاگرد
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل سوم: رئالیسم وآموزش و پرورش
ارسطو: بنیان گذار رئالیسم
ارسطو در تاریخ آراء تربیتی
مبنای رئالیسم ارسطویی
رئالیسم به مثابه فلسفه ای نظام دار
مابعدالطبیعه رئالیسم
معرفت شناسی رئالیستی
ارزش شناسی رئالیستی
اهداف آموزش و پرورش رئالیستی
مفهوم رئالیستی مدرسه
برنامه درسی رئالیستی
روشهای تدریس رئالیستی
رابطه معلم و شاگرد در آموزش و پرورش رئالیستی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل چهارم: رئالیسم خداباورانه و آموزش و پرورش
توماس اکویناس: بنیان گذار واقع گرایی خداباورانه
دلالتهای ضمنی رئالیسم خداباورانه
مبانی فلسفی و کلامی تومیسم
تومیسم و معرفت
آموزش و پرورش اخلاقی
مفهوم تومیستی طبیعت انسان و دلالتهای ضمنی آن برای برنامه درسی
رابطه معلم و شاگرد در نظام تومیستی
دومین شورای واتیکان
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل پنجم: طبیعت گرایی و آموزش و پرورش
روسو: نماینده طبیعت گرایی
روسو و تاریخ آراء تربیتی
تعبیر روسو از نقش تربیتی علوم و هنرهای لیبرال [محض] به طور معنی داری با سنّت تاریخی ای که در یونان باستان به دست افلاطون و ارسطو ابداع شده و در قرون وسطی توسط اکویناس توسعه یافته بود، فاصله داشت.
مضامین طبیعت گرایانه آموزش و پرورش
طبیعت و طبیعی
معرفت شناسی، دانستن و ناتورالیسم
ارزش شناسی، ارزش، و طبیعت انسانی
رشد و نمو انسان
طبیعت گرایی و برنامه درسی
معلم و شاگرد
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل ششم: عمل گرایی و آموزش و پرورش
جان دیوئی: بنیان گذار عمل گرایی
دیوئی در تاریخچه آراء تربیتی
آثار برجسته فلسفی و تربیتی دیوئی
مبانی فلسفی آزمایش گرایی
رد مطلقهای فلسفی از سوی دیوئی
ارگانیسم و محیط
معرفت شناسی آزمایشی دیوئی
عمل کامل اندیشه
ارزش شناسی به مثابه ارزش گذاری آزمایشی
دلالتهای ضمنی آزمایش گرایی در آموزش و پرورش
آموزش و پرورش به مثابه نگهداری و بازسازی
مدرسه و جامعه
جامعه دموکراتیک و آموزش و پرورش
آموزش و یادگیری آزمایش گرایانه
رشد به عنوان هدف آموزش و پرورش
برنامه درسی آزمایشی
بازسازی تجربه و تعلیم و تربیت
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هفتم: اگزیستانسیالیسم و آموزش و پرورش
فیلسوفان اگزیستانسیالیست
سورن کی یرکه گارد
ژان پُل سارتر
بحران جامعه توده وار
رد نظامها
واکنش ضد علمی
فلسفه پردازی اگزیستانسیالیستی
دلالتهای ضمنی اگزیستانسیالیسم برای آموزش و پرورش
انتقاد اگزیستانسیالیسم از آموزش و پرورش معاصر
به سوی آموزش و پرورش اگزیستانسیالیستی
معرفت شناسی اگزیستانسیالیستی
روان شناسی انسان گرایانه
برنامه درسی اگزیستانسیالیستی
تدریس و یادگیری اگزیستانسیالیستی
کلاس درس باز
آموزش و پرورش باز و غیر رسمی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هشتم: تحلیل فلسفی و آموزش و پرورش
خاستگاههای فلسفه تحلیلی
طبقه بندی گزاره ها
جستجوی نظم و روشنی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل نهم: ایدئولوژی و آموزش و پرورش
ریشه های تاریخی و نشو و نمای مفهوم ایدئولوژی
خاستگاههای ایدئولوژی در عصر روشنگری
ظهور ایدئولوژیهای رقیب در قرن نوزدهم
نقادی مارکس از ایدئولوژی
تعریف مشروطی از ایدئولوژی
ایدئولوژی به مثابه تفسیر گذشته
اوضاع کنونی و تفسیر ایدئولوژیک
تحول اجتماعی و ایدئولوژی
نقش سیاست گذاری و برنامه ریزی ایدئولوژی
پیوستار ایدئولوژی و سیاست گذاری تربیتی
کاربرد ایدئولوژی به منظور ایجاد وفاق
ایدئولوژی و جهان بینی
انعطاف پذیری کنشی ایدئولوژی
ایدئولوژی، آموزش و پرورش و آموزش رسمی
سیاستهای تربیتی، انتظارات، نتایج و اهداف
ارزشهایی که محیط مدرسه منتقل می کند
ایدئولوژی و برنامه درسی
ایدئولوژی و فلسفه
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دهم: ملی گرایی، ملی گرایی قومی و آموزش و پرورش
بحث مقدماتی
ریشه های ملی گرایی در نظریه تعلیم و تربیت
دولت ـ ملتها، ملی گرایی، و آموزشگاه
ملی گرایی، تشکیل ملت، مدرن سازی، و آموزش و پرورش
تجدید حیات ملی گرایی قومی
تکثر فرهنگی امریکا و ملی گرایی قومی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل یازدهم: لیبرالیسم و آموزش و پرورش
جان لاک: بنیان گذار لیبرالیسم
زندگینامه اجمالی جان لاک
نظریات لاک در باره معرفت شناسی و آموزش و پرورش
لاک و حکومت
لاک و حقوق بشر
لاک و حق انقلاب
عناصر کلیدی ایدئولوژی لیبرال
مفهوم مالکیت لیبرال و اقتصاد
دیدگاه لیبرالیسم درباره طبیعت و خرد انسان
کارایی خرد انسانی
جدایی دین از سیاست (سکولاریسم)
فردگرایی
پیشرفت
نهادهای منتخب
آموزش قانون اساسی
ماهیت برنامه مداری لیبرالیسم
تحول اجتماعی
معاندان لیبرالیسم
دلالتهای ضمنی تربیتی لیبرالیسم
آموزش و پرورش مردمی
سیاست تربیتی نظام لیبرال
لیبرالیسم و سیاست توسعه
تحقق جامعه ای با آموزش و پرورشی عمومی
آموزش و پرورش مدنی
نظری به گذشته در مفهوم «آزادی از»
راهکارهای محیط مدرسه
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل دوازدهم: محافظه کاری و آموزش و پرورش
ادموند برکه: مدافع مدنیت فرهنگی
مضامین بنیادین محافظه کاری
محافظه کاری و زمان گذشته
نقش سنت
جامعه ارگانیک
اصل ترتب
محافظه کاری و تحول
دیدگاه محافظه کاری درباره ماهیت انسان
ترس محافظه کاران از باخودبیگانگی
محافظه کاری و تحصیلات
مدرسه
برنامه درسی
معلم محافظه کار
تجدید حیات محافظه کاری نوین معاصر
نسخه میراث فرهنگی
اقتصاد لیبرال کلاسیک
بنیادگرایی مذهبی
ماهیت گرایی و پایدارگرایی جدید
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل سیزدهم: آرمان شهرگرایی و آموزش و پرورش
رابرت اون: پرورشکار آرمان شهرگرا
شرح حال مختصر رابرت اون
آموزش و پرورش در نیولانارک
نظریه اجتماعی اون
ماهیت انسان و آموزش و پرورش
اهمیت و ارتباط نظریه اون
اصول آرمان شهرگرایی
نقادی آرمان شهرگرا از لیبرالیسم
ماهیت انسان و سوسیالیسم آرمان شهری
آرمان شهرگرایی و کار
خانواده و زن در آرمان شهر
آرمان شهرگرایان و آموزش و پرورش
تعلیم و تربیت به عنوان اقناع
تعلیم و تربیت در مفهوم کمونی بارآوردن
آموزش و پرورش به مثابه تحصیلات رسمی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل چهاردهم: مارکسیسم و آموزش و پرورش
کارل مارکس: پرورشکاری انقلابی
ایدئولوژی مارکسیستی
دولت
نظریه آموزش و پرورش مارکسیستی
دلالتهای ضمنی تربیتی مارکسیسم جدید
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل پانزدهم: یک حزبی گری و آموزش و پرورش
ویژگیهای تئوریک یک حزبی گری
رهبر
ایدئولوژی واحد و اقناعی
اخلاق تمامیت خواهانه
دولت پلیسی
هیتلر و آموزش و پرورش توتالیتر
هیتلر: زندگینامه کوتاه
ایدئولوژی هیتلر
آموزش و پرورش تمامیت خواهانه
یک حزبی گری و نژادپرستی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل شانزدهم: نظریه و آموزش و پرورش
نظریه اشتقاقی
نظریه به مثابه عکس العمل
نظریه های برخاسته از عمل
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هفدهم: ماهیت گرایی و آموزش و پرورش
موضع ماهیت گرایان
برنامه درسی معارف نظری آرتور بستور
آموزش و پرورش بنیادی و تجدید حیات ماهیت گرایی
تحصیلات رسمی و ماهیت گرایی
روابط فلسفی و ایدئولوژیک ماهیت گرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل هجدهم: پایدارگرایی و آموزش و پرورش
رابرت اِم.
برنامه درسی: موضوعات ثابت
پایدارگرایی مذهبی
ژاک ماریتن
برنامه درسی ماریتن
رابطه بین الهیات و فلسفه
طرح پایدیا: تجدید حیات پایدارگرایی
تحصیلات در طرح پایدیا
برنامه درسی پایدیا
تدریس و یادگیری در آموزشگاه پایدیا
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پایدارگرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل نوزدهم: پیشرفت گرایی و آموزش و پرورش
خاستگاههای پیشرفت گرایی
تریبون تربیتی پیشرفت گرا
نقادی دیوئی از آموزش و پرورش پیشرو
ویلیام کیلپتریک و روش پروژه
تأثیر حرفه ای پیشرفت گرایی
معلم پیشرو
روابط فلسفی و ایدئولوژیک پیشرفت گرایی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل بیستم: بازسازی اجتماعی و آموزش و پرورش
بحران فرهنگی
بازسازی فرهنگی
آثار پیشگامانه جورج اس.
اهمیت فنّاوری
مدرسه و بازسازی فرهنگی
نظریه توسعه و آینده گرایی
مدارس مسئله مدار
روابط فلسفی و ایدئولوژیک بازسازی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
فصل بیست ویکم: نظریه نقادی و آموزش و پرورش
ریشه ها و نمایندگان نظریه نقادی
مسائل فراگیر
مسئله نام گذاری دوره های زمانی
آموزش و پرورش، تحصیلات، و تدریس
تدریس
یادگیری
برنامه درسی
روابط فلسفی و ایدئولوژیک نظریه نقادی
نتیجه گیری
پرسشهایی برای بحث و گفتگو
پروژه های تحقیقاتی
یادداشتها
واژه نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98905****9181

صفحه 37: ”مبنای رئالیسم ارسطویی“

ههتاا

1400-12-2 19:06:40

پاسخ
98936****0249

صفحه 4: ”فرهنگی“

من

1400-6-18 22:59:28

پاسخ
98930****8009

صفحه 18: ”. این تصور که آموزش و پرورش فرایند شکوفا شدن استعدادهایی است که به صورت نهان در نهاد کودک وجود دارد، در معرفت شناسی ایدئالیستی ریشه دارد. “

اِلِمان های ایده آلیست

1400-2-14 17:12:17

پاسخ
98901****7655

سلام اصلا عین کتاب نیست صفحات. تایپ شده هس کل کتاب600هرده صفحه هست پی دی اف200خرده ای هر چند متن یکی اما صفحات با کتاب یکی نیس این واقعا بده

1400-2-11 22:21:16

پاسخ
98930****8548

با سلام، شماره صفحات در کتاب متنی با کتاب الکترونیک متفاوت هستند، اگر یکی باشند خیلی بهتره چون ارجاع دادن بهش راحت تر میشه

1400-2-1 02:22:28

پاسخ
98939****1145

صفحه 107: ”نسبت به اعمالش تشکیل می دهد. در بعضی مواقع لحظه وجودی دوره ای پرقدرت و کشش است؛ در مواقع دیگر فرد تلاش می کند که از مسئولیتهای دوران بزرگسالی پرهیز کند و به دوران بی آلایش کودکی برگردد.آموزش و پرورش ا ...“

موریس

1399-10-1 14:00:46

پاسخ
98914****6304

سلام دوبار خریدم ولی نسخه کتاب رو نمیده شما هم خرید نکنید

1399-9-2 17:42:14

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام؛ لطفا ابتدا نرم افزار کتابخوان سمت را بر روی یک دستگاه اندرویدی و یا ios از طریق سایت samta.samt.ac.ir دانلود کنید. سپس از قسمت پروفایل، گزینه ورود به حساب کاربری، شماره موبایلی که حین خرید وارد نموده اید را وارد کنید، سپس از قسمت پروفایل کتابخانه ابری، کتاب خود را دانلود کنید. با تشکر


1399-9-3 09:26:56

98936****9712

کتاب الکترونیکی صفحاتش شبیه کتاب اصلی یا نه؟

1399-8-28 11:19:35

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

فرهیخته گرامی سلام، محتویات کتاب چاپی و الکترونیکی یکی است. پیشنهاد می کنم از برخی کتاب های الکترونیک رایگان بازدید فرمایید.


1399-9-2 14:31:11

98991****8192

سلام
بنده این کتاب را خریداری کرد ام
اما پیام کد فعال سازی نامعتبر است نشان داده می شود
لطفا در اسرع وقت پیگیری بفرمایید

1399-2-29 09:24:03

پاسخ
98918****8002

صفحه 19: ”سقراط برخلاف سوفسطائیان که مدعی بودند مردم را باید برای کسب مهارتها و فنون شغلی و حرفه ای تربیت کرد، احتجاج می کرد که هدف آموزش و پرورش حقیقی ایجاد معرفتی است که انسان بماهو انسان بدان نیازمند است.“

مهم

1397-3-2 13:08:40

پاسخ