× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

درّ دری یا فارسی عمومی برای دانشگاهها

Publisher: سازمان سمت

Author:

ISBN : 9789645300942

Publish Year : 1396

Research Group Code : 26

Digital ISBN : 978-600-02-3351-8

کد کتاب : 1040

Printed Page Count : 280

Congress Class : PIR۳۳۳۱‏‫۱۳۹۶ ‏‫‬‭/س۸د۴‬

Dewey Decimal Classification : ۸‮فا‬۰/۷۶

National Bibliography Number : 5621999

Get Content

PDF 77,000 Toman

Book summary

نگارنده بر این عقیده است که اگر دانشمند یا دانشجویی بخواهد حاصل پژوهش‌های خود را در یک موضوع علمی، اجتماعی و ... بنویسد، مطالعه صِرف آثار ادبی هیچ کمکی به او نمی‌کند. برای این کار، قواعد و روش‌هایی وجود دارد که باید بیاموزد و از آنها یاری بگیرد؛ زیرا زبان گفتار را همه فارسی‌زبانان می‌دانند، اما زبان نوشتار به گونه دیگری است. از این گذشته، نوشتن هر نوع ادبی مقاله، نقد، شرح حال، طنز و غیره، اصولی دارد که بدون آگاهی از آنها، کار نگارش، دشوار و گاهی ناممکن می‌شود. این کتاب دانشجویان را یاری می‌کند که بسیاری از قواعد تحقیق و نوشتن را بیاموزند و در پژوهش‌های خود به کار گیرند.با توجه به شمار جلسه‌های درس ادبیات عمومی در طول یک ترم‌، کتاب حاضر که دستاورد تحقیق و تجربه نگارنده است به 16 بخش تقسیم شده است؛ برخی از بخش‌ها در کمتر از یک جلسه قابل آموختن نیست، اما بعضی دیگر را می‌توان همراه با بخشی دیگر، در یک جلسه آموزش داد.

PDF

77,000 Toman

Volume : 2.0 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 280

Subjects

Content

پیشگفتار
1. ارزش سخن
2. کاربردهای نوشتن
3. درست نوشتن- زیبا نوشتن
4. درست بنویسیم
5. آرایش کلام
6. ارجاع دادن (ذکر مأخذ)
7. نوشتن مقاله و پایان نامه تحصیلی
8. نشانه گذاری (سجاوندی)
9. نامه و انواع آن
10. نقد
11. سفرنامه
12. زندگی نامه
13. ترجمه
14. سخنرانی
15. گزارش
16. طنز
منایع و مأخذ

Similar products

More

Comments