× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

آموزش والیبال

مهارت ها و تاکتیک ها

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Printed Page Count : 341

Congress Class : ‏‫‭GV1015/5‭‬ /ت7‏‫‭ش87 1393

Dewey Decimal Classification : ‏‫‬‭796/325

National Bibliography Number : 3753755

ISBN : 9786000200992

Publish Year : 1393

Research Group Code : 15

Digital ISBN : 978-600-02-1611-5

کد کتاب : 1855

Book summary

این کتاب در دو بخش با عناوین آموزش مهارتهای والیبال شامل 13 فصل و آموزش تاکتیکهای والیبال شامل هشت فصل به همراه پیوست گرم کردن و سرد کردن در والیبال تهیه شده است. در ضمن در هر فصل، به ارائه هدف کلی و اهداف رفتاری، ابزار و وسایل لازم، مفاهیم و مطالب اصلی، تمرینهای تاکتیکها و پرسشهای آموزشی پرداخته شده است به علاوه، در این کتاب تمرینهای متنوعی برای مهارتها ارائه شده است که مربیان، معلمان و مدرسان محترم به هنگام تدریس می توانند آنها را از ساده به مشکل، از بدون توپ به سوی با توپ، از بدون وسیله به سوی با وسیله، از انفرادی به گروهی و ... انتخاب و در برنامه های آموزشی خود بگنجانند.

PDF

4,700 Toman

Volume : 8.1 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 355

Printed Book

9,500 Toman

Printed Page Count : 356

Publish Year : 1393

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 487.72

کد یکتا : 11855

نوبت چاپ : 1

تیراژ : 1000

Subjects

Content

مقدمه
بخش اول: آموزش مهارت های والیبال
فصل اول: تاریخچة والیبال 5
فصل دوم: حرکات و تمرین های آشنایی با توپ
فصل سوم: گرفتن گارد (وضعیت آماده) و حرکت در زمین، هنگام بازی
فصل چهارم: مشخصات بازی والیبال
فصل پنجم: وسایل آموزشی و کمک آموزشی والیبال 67
فصل ششم: مهارت پنجه 73
فصل هفتم: مهارت ساعد 111
فصل هشتم: مهارت سرو 140
فصل نهم: مهارت آبشار (اسپک ) 160
فصل دهم: مهارت دفاع روی تور 177
فصل یازدهم: دفاع داخل میدان (تو پگیری )
فصل دوازدهم: آزمون های ارزیابی مهارت در والیبال
فصل سیزدهم: تمرین های پیشرفته مهارت ها
بخش دوم: آموزش تاکتیک های والیبال
فصل چهاردهم: سیستم های بازی در والیبال
فصل پانزدهم: تاکتیک های دریافت سرو
فصل شانزدهم: تاکتیک های حمایت از مدافع روی تور خودی
فصل هفدهم: تاکتیک های حمایت از مهاجم خودی
فصل هجدهم: تاکتیک های سرو
فصل نوزدهم: تاکتیک های حمله
فصل بیستم: تاکتیک های دفاع روی تور
فصل بیست ویکم: قوانین و مقررات
پیوست: گرم کردن و سرد کردن در والیبال
منابع

Similar products

More

Comments

محمد مظفری

لطفا کتاب آموزش والیبال رو برای فروش بذارید

1396-11-10 12:18:25

پاسخ