× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
24 / 4.9

روان شناسی ورزشی

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Printed Page Count : 387

Congress Class : ‏‫‭‬‭GV706/4‏‫‭/و2ر87 1387

Dewey Decimal Classification : ‏‫‭‬‭796/01

National Bibliography Number : 1134432

ISBN : 9789645302137

Publish Year : 1387

Research Group Code : 15

Digital ISBN : 978-600-02-1640-5

کد کتاب : 1137

روان شناسی ورزشی

110,000 Toman

Volume : 3.1 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 473

Subjects

Content

مقدمه
فصل اول: تعاریف و تاریخچه روان شناسی ورزشی
اهداف فصل
تعاریف روان شناسی
مکتب های فکری در روان شناسی
حوزه های تخصصی در روان شناسی
حوزه های تخصصی جدید
تعریف روان شناسی ورزشی
تاریخچه روان شناسی ورزش و فعالیت بدنی
تکامل روان شناسی ورزشی
ویژگی های روان شناس ورزشی
رویکرد های اصلی برای درک رفتار ورزشی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل دوم: سلامت روانی و ورزش
اهداف فصل
تمرین بدنی و پاسخدهی به فشار روانی
تمرین بدنی و افسردگی
تمرین بدنی و اضطراب
تمرین بدنی و خلق مثبت
تمرین بدنی و عزت نفس
تمرین بدنی و فعالیت شناختی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل سوم: پایبندی به ورزش
اهداف فصل
چرا ورزش می کنیم؟
چرا ورزش نمی کنیم؟
مشکل پایبندی به تمرینات ورزشی
نظریه ها و الگو های رفتار ورزشی
مؤلفه های پایبندی به ورزش
رویکرد های افزایش پایبندی به تمرینات ورزشی
راهکار های افزایش پایبندی به ورزش
خلاصه
پرسش های فصل
فصل چهارم: مهارت های روانی
اهداف فصل
مهارت های روانی
تمرین مهارت های روانی (PST)
اهمیت تمرین مهارت های روانی
سودمندی تمرین مهارت های روانی
محتوای برنامه های تمرین مهارت های روانی
سنجش مهارت های روانی
مراحل برنامه تمرین مهارت های روانی
تمرین مهارت های روانی برای چه کسانی است؟
چه کسی برنامه تمرین مهارت های روانی را هدایت می کند؟
زمان اجرای برنامه تمرین مهارت های روانی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل پنجم: هدف گزینی
اهداف فصل
ماهیت هدف گزینی
انواع هدف
پژوهش درباره هدف گزینی
کدام یک از انواع هدفها بهتر است؟
دلایل اثربخشی هدف گزینی
اصول هدف گزینی مؤثر
هدف گزینی برای گروه یا تیم
کاستی های رایج در هدف گزینی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل ششم: انگیزش
اهداف فصل
تعریف انگیزش
انگیزش پیشرفت
نظریه نیاز به پیشرفت
نظریه اسناد
نظریه هدف پیشرفت
ویژگی های وظیفه گرایی و خودگرایی
انگیزش درونی و بیرونی
انگیزه اولیه و ثانویه
خلاصه
پرسش های فصل
فصل هفتم: انگیختگی، استرس و اضطراب
اهداف فصل
انگیختگی
علائم فیزیولوژیک انگیختگی
استرس
اضطراب
روش های کاهش انگیختگی و اضطراب
افزایش انگیختگی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل هشتم: توجه و تمرکز
اهداف فصل
تعریف توجه
واژه شناسی توجه و تمرکز
توجه و تمرکز در ورزش
تمرکز و عملکرد بهینه
حوزه ها یا ابعاد توجه
ظرفیت توجه
اندازه گیری توجه
مشکلات توجه و تمرکز
تمرینات کنترل توجه (ACT)
شیوه های تمرین و افزایش تمرکز
خلاصه
پرسش های فصل
فصل نهم: اعتماد به نفس
اهداف فصل
تعریف اعتماد به نفس
مدلها یا نظریه های اعتماد به نفس
سودمندی های اعتماد به نفس
درجات اعتماد به نفس
روش های افزایش اعتماد به نفس
خلاصه
پرسش های فصل
فصل دهم: تصویرسازی
اهداف فصل
تعریف تصویرسازی
نظریه های اثربخشی تصویرسازی
تفاوت تصویرسازی با مرور ذهنی یا تمرین ذهنی
نمای تصویرسازی
سبک (راه) حسی
موارد استفاده تصویرسازی
ویژگی های تصویرسازی مؤثر
ارزیابی تصویرسازی
تمرین تصویرسازی
تصویرسازی کی و کجا انجام می شود؟
خلاصه
پرسش های فصل
فصل یازدهم: مهارت های تعاملی
اهداف فصل
ارتباطات
رهبری
همبستگی گروهی
خلاصه
پرسش های فصل
فصل دوازدهم: کشف و رشد استعداد در ورزش
اهداف فصل
تعریف استعداد
تلاش های مربوط به کشف استعداد
مدل های کشف استعداد
ملاحظات مربوط به کشف استعداد
جهت گیری های مدرن درباره رشد استعداد
مراحل رشد استعداد از نظر بلوم
مراحل مشارکت ورزشی از نظر کوته
نظریه تمرین هدفمند اریکسون
دیدگاه شیزنمیهالی درباره نوجوانان با استعداد
ویژگی های روان شناختی رشد استعداد
مرور و نقد تحقیقات انجام شده در ایران
مسائل حل نشده درباره استعداد در ورزش
خلاصه
پرسش های فصل
فصل سیزدهم: تماشاچیان و هواداران ورزش
اهداف فصل
تمایز بین هوادار و تماشاچی ورزش
تمایز بین مصرف کننده مستقیم و غیر مستقیم ورزش
تمایز بین هواداران شدید و خفیف ورزش
سنجش همانندسازی تیمی
منشأ همانندسازی تیمی
ویژگی های دموگرافیک و شخصیتی هواداران ورزش
رسوخ ورزش در جامعه امروز
خلاصه
پرسش های فصل
فصل چهاردهم: پرخاشگری در ورزش
اهداف فصل
خشم و خصومت
پرخاشگری و رفتار پرخاشگرانه
نظریه های پرخاشگری
سنجش خشم: ابعاد بنیادی
سنجش خشم، خصومت و رفتار پرخاشگرانه
زمینه و شخصیت تسهیل کننده یا بازدارنده رفتار پرخاشگرانه
عوامل مربوط به مربی
عوامل ارتباطی مؤثر بر رفتار پرخاشگرانه
عوامل مربوط به ورزش
رابطه بین پرخاشگری و برنده شدن
نقش سایر عناصر
خلاصه
پرسش های فصل
منابع و مآخذ

Similar products

More

Comments

98933****3260

چرا اندازع خط ها رو ک تغییر میدیم . هیچ تغیری نمیکنه یا حتی مدل خط ؟؟ مرسی

1399-9-17 20:34:48

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

با سلام و احترام، برای تهیه برخی کتاب ها از نسخه pdf استفاده شده و باید تصویر را با کشیدن دو انگشت خود بر روی صفحه بزرگ کنید.


1399-10-8 09:43:26

98916****1710

چرا پی دی اف خارج از این برنامه اجرا نمیشود در گوشی .برای چاپ کردن؟

1399-8-18 11:30:26

پاسخ
نشر الکترونیک سمت

با سلام و درود. به دلیل رعایت حقوق مولفین محترم امکان پرینت گرفتن از صفحات کتاب الکترونیکی وجود ندارد.


1399-8-18 13:36:09