× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 3

راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش وفعالیت ورزشی: راهنمای انجمن بریتانیایی علوم

Publisher: سازمان سمت

Translator: عباسعلی گائینی , احمد آزاد

ISBN : 9789645306449

Research Group Code : 15

کد کتاب : 1496

Labels:

Book summary

کتاب شامل 5 بخش و 40 فصل است که 5 ویراستار آن را ویرایش کرده اند تا به زیور طبع آراسته شود. 59 نویسندۀ صاحب نام در علوم ورزشی و افراد تکنیکی و صاحب نظر در امور فنی ورزشها در نوشتن 40 فصل کتاب همکاری داشته اند که به نوبه خود کتاب را از نظر دانش فنی و ویژگی های فیزیولوژیکی بسیار معتبر می سازد. در هر فصل، به فراخور، آزمونهای میدانی و آزمایشگاهی رشته های ورزشی گوناگون بحث شده و در صورت وجود، یافته های هنجار مربوط به هر آزمون برای استفاده هر چه بیشتر آورده شده اند. نویسندگان در عین تبیین آزمون های فیزیولوژیکی و نحوه کاربرد آنها، مشکلات وابسته به اجرای آنها را نیز به نقد کشیده اند. به همین دلیل خوانندگان می توانند با آگاهی کامل آزمونی را برای اجرا در رشته ورزشی مربوط انتخاب کنند. شکل ها و جدول های گویا، از ارزشهای خوب کتاب راهنمای آزمون فیزیولوژی ورزش و فعالیت ورزشی به شمار می روند.
این کتاب مرجع کاملی از ارزیابی فیزیولوژیکی رشته های ورزشی است که کاملاً جنبه کاربردی و عملیاتی دارد و دانشمندان علوم ورزشی (به ویژه فیزیولوژیست ها) و مربیان به خوبی می توانند از آن استفاده کنند.

Printed Book

25,000 Toman

Printed Page Count : 550

Publish Year : 1396

نوع جلد : شومیز

قطع : وزیری

وزن : 753.5

کد یکتا : 21496

نوبت چاپ : 2

تیراژ : 200

Comments