× User account Order history Account charging Increasing the account credit by charge card My Library Financial Transaction Shopping card Logout
1 / 5

فعالیت ورزشی ویژه سالمندان

راهنمای متخصصان

Publisher: سازمان سمت

Author: ,

Translator: عباسعلی گائینی , علی عسکریان

Printed Page Count : 172

Congress Class : GV482/6

Dewey Decimal Classification : 613/70446‬‬

National Bibliography Number : 7424820

ISBN : 9786000222161‬‬

Publish Year : 1399

Digital ISBN : 9786000222659

کد کتاب : 2402

Book summary

در سال‌های گذشته، افزایش فعالیت‌های بدنی در طول عمر، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اهداف کتاب، علاوه بر جنبه آموزشی آن، عبارت‌اند از کمک به کارورزانی که با سالمندان سروکار دارند (سالمندان در همه سطوح عملکردی و در سطوح گوناگون سلامتی) و آشناکردن این افراد با فعالیت‌‎هایی که میتوانند در مراکز ویژه سالمندان به اجرا درآورند. 

در این کتاب پلی زده شده است بین پژوهش‌های مفید به حال سالمندان و به کارگیری این راهبردها در زندگی واقعی آن‌ها. هر فصل حاوی نکات کلیدی درباره موضوع، شرح نمونه‌های واقعی و منابع مفیدی است تا دانش از صفحات کتاب مستقیم به جاهایی برود که از سالمندان نگهداری می‌شود، از جمله درمانگاه، خانه، مراکز بهزیستی، خانه‌های پرستاری، بیمارستان یا باشگاه‌های ورزشی. همچنین، تصاویری ویدئویی به ضمیمه کتاب افزوده شده که ویژه این کتاب طراحی شده است. فعالیت‌های موجود در ویدئوها را مربیان و کارآموزان اجرا می‌کنند یا خود سالمندان در حال اجرای هم‌زمان آن‌اند.

PDF

26,250 Toman

Volume : 3.5 M Byte

Notice: This file is usable only on SAMT bookreader application

Add to cart

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 180

Printed Book

35,000 Toman

وزن : 330

Subjects

Content

فهرست اختصارات
پیشگفتار مترجم
مقدمه
فصل 1: فیزیولوژی سالمندی و فعالیت ورزشی
فصل2: فواید فعالیت ورزشی برای سالمندان
فصل 3 : خطرهای فعالیت ورزشی برای سالمندان
فصل 4: انواع فعالیت ورزشی: انعطاف پذیری، قدرت، استقامت، تعادل
فصل 5: مصاحبه های انگیزشی ویژه سالمندان
فصل 6: تجویز فعالیت ورزشی ویژه سالمندام
فصل 7: ملاحظات فرهنگی ویژه فعالیت ورزشی سالمندان
فصل 8: فعالیت های ورزشی ویژه بزرگسالان در خانه های سالمندان و سراهای سالمندان بهزیستی
فصل 9: غعالیت ورزشی ویژه سالمندان بستری در بیمارستان
فصل 10: سستی و سالمندان
فصل 11: برنامه های فعالیت ورزشی جمعیت محور ویژه سالمندان
فصل 12: اجرا و انتشار برنامه های فعالیت ورزشی ویژه جمعیت سالمند

Similar products

More

Comments