× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
4 / 5

نظریه و روش شناسی تمرین

علم تمرین

ناشر: سازمان سمت

نویسنده: , ,

کتابشناسی ملی : 1299748

شابک : 9789645302861

سال نشر : 1387

کد گروه پژوهشی : 15

شابک دیجیتال : 978-600-02-1643-6

کد کتاب : 1208

صفحات کتاب : 564

کنگره : ‏‫‭GV711/5‏‫‭/ب94م2 1387

دیویی : 613/711

برچسب ها: علوم ورزشی

کتاب دیجیتال

155,100 تومان

حجم : 8.3 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط از طریق گوشی های هوشمند مجهز به سیستم عامل اندروید و در نرم افزار کتابخوان سمت قابل مطالعه است.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 564

موضوعات

فهرست

پیشگفتار مترجمان
بخش اول: مبانی نظری تمرین
فصل اول: مبانی تمرین
قلمرو تمرین
هدف های تمرین
طبقه بندی مهارت ها
طبقه بندی ورزش ها
سیستم تمرین
سازگاری تمرین
چرخه بیش جبرانی
بی تمرینی
منابع انرژی
خلاصه مفاهیم مهم
فصل دوم: اصول تمرین
مشارکت فعال
پیشرفت همه جانبه
اختصاصی سازی
ویژگی فردی
تنوع
الگوسازی
پیشرفت بار
خلاصه مفاهیم مهم
فصل سوم: آمادگی برای تمرین
تمرین بدنی
تمرین تکنیکی
تمرین تاکتیکی
تمرین نظری
خلاصه مفاهیم مهم
فصل چهارم: متغیر های تمرین
حجم
شدت
تراکم (فراوانی)
پیچیدگی
خلاصه مفاهیم مهم
فصل پنجم: استراحت و بازگشت به حالت اولیه
مبانی نظری بازگشت به حالت اولیه
روش های طبیعی بازگشت به حالت اولیه
روش های فیزیوتراپی بازگشت به حالت اولیه
روش های روان شناختی بازگشت به حالت اولیه
بازگشت به حالت اولیه ویژه ورزش
بازگشت به حالت اولیه از تمرین و مسابقه
بازگشت به حالت اولیه برای تمرین و مسابقه
روش های دایمی بازگشت به حالت اولیه
خستگی و بیش تمرینی
کنترل، درمان و پیشگیری از بیش تمرینی
خلاصه مفاهیم مهم
بخش دوم: زمانبندی تمرین ورزشی
فصل ششم: طراحی تمرین
اهمیت طراحی تمرین
نیازمندی های طراحی تمرین
انواع برنامه های تمرین
جلسه تمرین
دوره تمرینی روزانه
خلاصه مفاهیم مهم
فصل هفتم: دوره های تمرین
چرخه هفتگی (میکروسیکل)
چرخه ماهیانه (ماکروسیکل)
خلاصه مفاهیم مهم
فصل هشتم: برنامه تمرین سالیانه
زمانبندی
بیش جبرانی روان شناختی
زمانبندی قابلیت های زیست حرکتی
زمانبندی تمرین های قدرتی
زمانبندی استقامت
زمانبندی سرعت
زمانبندی ترکیبی (تلفیق شده)
مرحله ها و ویژگی های طرح تمرین سالیانه
نمودار طرح سالیانه
معیار های تدوین طرح سالیانه
خلاصه مفاهیم مهم
فصل نهم: طراحی بلندمدت تمرین و استعدادیابی
مرحله های تکامل ورزشی
تمرین عمومی
تمرین اختصاصی
چرخه المپیک یا طرح چهارساله
نمودار چرخه المپیک یا طرح چهارساله
پیش بینی عملکرد برای طرح چرخه المپیک
استعدادیابی
فصل دهم: اوج گیری برای مسابقه ها
شرایط تمرین برای اوج گیری
عامل های آسان کننده اوج گیری
مسابقه های ورزشی
خلاصه مفاهیم مهم
بخش سوم: روش های تمرین
فصل یازدهم: توسعه قدرت و توان
قابلیت های زیست حرکتی
تمرین قدرتی
انواع انقباض عضله
عامل های مؤثر بر عملکرد قدرتی
هماهنگی تمرین قدرتی با عملکرد
روش شناسی تمرین قدرتی
شاخص های هدفمند مربوط به تمرین قدرتی
توالی فعالیت های تمرین قدرتی در جلسه تمرین
ترتیب روشمند توسعه برنامه تمرین قدرتی
روش های تمرین قدرتی
روش های قدرت بیشینه
توسعه استقامت عضلانی
ویژگی تمرین در مقابل رویکرد روشمند
خلاصه مفاهیم مهم
فصل دوازدهم: تمرین استقامتی
طبقه بندی استقامت
عامل های مؤثر بر استقامت
روش شناسی توسعه استقامت
عامل های تمرینی برای استقامت هوازی
عامل های تمرینی برای استقامت بی هوازی
برنامه های تمرین استقامتی بر اساس روش اسید لاکتیک
روش های توسعه استقامت
استقامت ویژه مسابقه
تمرین سیستم های انرژی ـ پنج شاخص شدت
تمرین سیستم های انرژی برای ورزش های هوازی غالب
تمرین سیستم های انرژی برای ورزشکاران جوان
خلاصه مفاهیم مهم
فصل سیزدهم: تمرین های سرعت، انعطاف پذیری و هماهنگی
تمرین سرعت
تمرین انعطاف پذیری
تمرین هماهنگی
خلاصه مفاهیم مهم
منابع

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات